Du er her

Rands Fjord

Rands Fjord

Landskabet omkring Rands Fjord er bakket med småskove, lavtliggende frodige enge, rørsump, dyrkede marker og stejle dalskrænter med løvskove. Rands Fjord og området omkring fjorden er fredet for at beskytte det flotte landskab, og give offentligheden større adgang til området.

Området har et særdeles rigt fugleliv, som du blandt andet kan se fra fugletårnet for enden af Fagerlien. Viber og stære samler sig om sensommeren på de fugtige enge omkring søen. I fuglenes træktid kan du opleve store flokke af ænder, gæs og sangsvaner. Der yngler mange specielle fuglearter som rørhøg, isfugl, pungmejse og havørn ved Rands Fjord.

Der er flere vandreruter, som giver dig mulighed for rige og alternative naturoplevelser. De fleste stier starter ved små parkerings- og opholdsarealer, hvor der er sat informationstavler op. Det er også muligt at cykle Rands Fjord rundt
Flere P-pladser langs Vejlby Kirkevej.

P-pladser: Vejlby Kirkevej, 7000 Fredericia

Temaer lige nu

Musik: Rock/Pop

Musikoplevelserne i Fredericia er mange. Der er scener og venues i alle størrelser både inden-  Læs mere